Aktualno

Na Kravici će se graditi vidikovac, u planu i etno manifestacija

0
Kravica (Foto: Ivan Dodig / Turizam24)

Među brojnim planovima za tekuću godinu, kada je riječ o lokalitetu Kravica, ovo poduzeće planira izgraditi vidikovac, koji će turistima omogućiti dodatno mjesto za fotografiranje, a radit će se i na postavljanju dodatnih kamera za što bolju sigurnost turista. Kako je navedeno u izvješću, u planu je i organizacija manifestacije „Etno dani na Kravici“, izgradnja suhozida na donjem dijelu parkinga, postavljanje signalnih plutača, ali i javna nabava usluga izrade idejnog rješenja za Kravicu čime će se ojačati prepoznatljivost ovog lokaliteta, piše Antonela Marinović Musa za Dnevni list.

Od važnijih radova u tekućoj godini, u sektoru održavanja javnih zelenih površina te lokalnih i nerazvrstanih cesta, vrijedi izdvojiti sadnju novih drvoreda, proizvodnju i sadnju sezonskog cvijeća, rezidbu drvoreda u užem gradskom području, postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije…

Ono što mnoge Ljubušake zanima, a o čemu je bilo riječi i na sjednici OV-a, je kada će biti otvaranje kinodvorane, na što je dan odgovor kako je u 2019. godini planirana treća faza radova na konstrukciji i adaptaciji kina Radnik, koja podrazumijeva opremanje unutarnjeg prostora.

JP Parkovi će vršiti određene radove i na gradskom stadionu Babovac, gdje je planirano postavljanje umjetne trave na tamponiranom dijelu, nabava valjka te traktor-kosilice za lakše održavanje travnjaka.

U okviru svoje temeljne djelatnosti – proizvodnja i prodaja vode za piće, JP Parkovi će i u tekućoj godini nastaviti radove na održavanju vodovodne i kanalizacijske mreže kroz tekuće i investicijsko održavanje.

Također, nastavit će se s izgradnjom vodovodnih objekata, točnije crpne stanice Kapel Mala, vodosprema Podvodice s crpnom stanicom, vodosprema Gornje Dole s crpnom stanicom, vodosprema Gornje Dole s crpnom stanicom te vodosprema Greda s hidrofonskim postrojenjem. Ukupna vrijednost ugovorenih radova, opreme i usluga nadzora iznosi 1.458.905 KM. Za ovaj projekt Hrvatske vode su za 2019. godinu osigurale 500.000 KM, a ostatak Općina Ljubuški i JP Parkovi.

U cilju zadovoljenja kvalitetnijeg praćenja i kontrole, JP Parkovi razmišlja i o izgradnji vlastitog laboratorija vode za piće uz korištenje vlastitih kadrova. U strateškim planovima razvoja vodovoda je i formiranje službe i nabava opreme sukladno samoodrživom poslovanju poduzeća.

Kada je riječ o aktivnostima na istraživanju, zaštiti i promociji kulturno-povijesne baštine općine Ljubuški, u planu je, između ostalog, konzervacija iskopane arhitekture na vojnom logoru Gračine, izrada glavne tehničke dokumentacije za lokalitet – tvrđava hercega Stjepana Kosače, nastavak suradnje s poljskim Institutom za arheologiju u dijelu geofizičkih istraživanja, kao i terensko istraživanje u suradnji s Odjelom za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru (nekropola Mrljanovac).

Nova avio linija: Iz BiH letimo za Grčku

Previous article

Stjepan Primorac: Važno je planski razvijati turizam u Hercegovini

Next article

You may also like