Aktualno

Projekt RiTour: Revitalizirano izletište Bare na rijeci Buni

0

Završene su aktivnosti na revitalizaciji izletišta Bare na rijeci Buni, koje Turistička zajednica HNŽ/K provodi u okviru projekta RiTour, usmjerenog na valorizaciju kulturne i prirodne baštine i njezino stavljanje u funkciju održivog turizma kroz prekograničnu suradnju povijesnih gradova Mostara, Solina i Podgorice, prenosi mostarski.ba.

Revitalizirano izletište je sada obogaćeno sa jednom ribarskom platformom, a urađene su i ribarske platforme na lokalitetima Podpetak i na ušću Bune u Neretvu. Pored navedenih radova, uređena je i šetnica/ribarska staza uz rijeku Bunu u dužini 400 metara, koja se pruža od Karađozbegovog mosta prema vrelu Bune u Blagaju.

Ovim aktivnostima se doprinosi održivom korištenju prirodnih resursa, jer se pravljenjem ribarskih platformi i uređenjem lokaliteta Bare unapređuju uslovi za razvoj sportsko-rekreativnog turizma ovog područja i revitalizaciji kulturne baštine, budući da se šetnica, odnosno ribarska staza, nalazi u povijesnom dijelu Blagaja.

Izradu tehničke dokumentacije za provedbu i nadzor navedenih radova financirala je Turistička zajednica iz vlastitih sredstava.

U proteklom periodu izrađena je i „Studija stanja turističkih resursa na području rijeke Bune i mogućnosti razvoja održivog turizma na tom području“, za što je angažiran Studij turizma Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Studija predstavlja istraživanje neiskorištenih potencijala za razvoj turizma na datom području, vezano uz mogućnost investiranja u buduće objekte turističkog sadržaja, a poslužit će kao polazište za kreiranje regionalnih itinerera na kojima će raditi tim projekta RiTour.

Osim navedenih aktivnosti, u proteklom razdoblju su održane i promotivne aktivnosti projekta. Naime, Turistička zajednica HNŽ/K je, zajedno sa ostalim projektnim partnerima, projekt RiTour predstavila na međunarodnom sajmu Fitur koji je održan od 23. -27.01.2019. u Madridu. Turistička zajednica je promovirala područje rijeke Bune kao poželjnu turističku destinaciju, te je također distribuiran promotivni leaflet s informacijama o području rijeke Bune i atraktivnim fotografijama.

Inače, projekt RiTour – „Valorizacija kulturne i prirodne baštine kroz prekograničnu suradnju urbanih turističkih destinacija na kraškim rijekama jadranskog bazena“ financira Europska unija u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.

Uspješna zimska turistička sezona u BiH

Previous article

Via Dinarica Fest: Promocija kulturnih sadržaja i etno manifestacija

Next article

You may also like