Aktualno

Gdje studirati turizam u Bosni i Hercegovini?

0

Definicija turizma glasi da on predstavlja skup odnosa i pojava koje proizilaze iz boravka stranaca u nekom mjestu, ako taj boravak ne podrazumijeva promjenu prebivališta i nije vezan za sticanje zarade. Turizam je svako putovanje koje nema za cilj obavljanje neke privredne djelatnosti.

Tako studijski programi turizma i komplementarnih studija osim na usko specijaliziranim fakultetima za turizam možete studirati još i na prirodno-matematičkim, ekonomskim, geografskim i drugim fakultetima i visokim školama kao jedan od ponuđenih modula.

Dakle, turizam je gospodarska i društvena grana koja se isprepleće s drugim djelatnostima, strukama, znanostima što čini ovaj studij zanimljivijim i dinamičnijim.

Zbog toga postojne brojni izlazni profili studija turizma koji su u našoj zemlji najčešće vezani za menadžment u turizmu.

Svaki budući student turizma bi trebao pronaći koji je to dio turizma koji ga zanima i gdje se vidi u budućnosti, to će mu znatno olakšati koji studijski program odabrati.

U vodiču ćemo predstaviti neke od najzastupljnijih studijskih programa, odnosno fakulteta i visokih škola.


Studij turizma, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Iako je Studij turizma relativno nov program na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, ulijeva optimizam, kadar angažiran na ovom studiju shvaća dimenziju izlaska iz okvira učionice, te organizirajući razne posjete, terenske vježbe i sl. pružaju studentima dodatnu vrijednost. Od nove akademske godine kreće i magistarski studij.

Studijski programi: Turizam (prvi ciklus), Menadžment u kulturnom turizmu (drugi ciklus)

Ciklusi studija: Preddiplomski akademski studij (180 ECTS), zvanje: bachelor menadžmenta u turizmu / Diplomski akademski studij (120 ECTS), zvanje: magistar menadžmenta u kulturnom turizmu

Više informacija

Fakultet prirodoslovnih, matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru

Studijski program Turizam i zaštita okoliša spoj je geografije, ekologije, menadžmenta i turizma. Činjenica je da na studijskim programima prvog i drugog ciklusa imaju daleko najveći broj predmeta po semestru kada su u pitanju studiji turizma u BiH.

Studijski programi: Turizam i zaštita okoliša

Ciklusi studija: Prvi (180 ECTS) / zvanje: prvostupnik turizma i zaštite okoliša, drugi ciklus (120 ECTS)  / zvanje: magistar turizma i zaštite okoliša.

Više informacija

Odsjek za geografiju, PMF, Univerzitet u Sarajevu

Kao što je običaj na prirodno-matematičkim fakultetima, studijski program turizma se temelji na geografiji i ekologiji. Značajno je što se na ovom programu izvodi i treći ciklus studija.

Studijski programi: Turizam i zaštita životne sredine

Ciklusi studija: Preddiplomski (240 ECTS) / zvanje: bakalaureat turizma i zaštite životne sredine. Magistarski (60 ECTS) / zvanje: magistar geografije (MA), usmjerenje turizam i zaštita životne sredine. Doktorski (180 ECTS) / zvanje: doktor geografskih nauka/znanosti u oblasti turizma i zaštite životne sredine.

Više informacija

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu turizam je moguće studirati u okviru Visoke poslovne škole na prvom ciklusu, te uz položene razlikovne predmete i studij na drugom ciklusu u okviru studijskog programa Menadžmenta, smjer turizam.

Studijski programi: Menadžment, smjer turizam

Ciklusi studija: Preddiplomski (180 ECTS) / zvanje: BA, bachelor of arts, Magistarski (120 ECTS) / zvanje: magistar ekonomije.

Više informacija

Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Istočnom Sarajevu izvodi studije prvog i drugog ciklusa na Ekonomskom fakultetu na Palama.

Studijski programi: Turizam i hotelijerstvo

Ciklusi studija: Diplomirani ekonomista za turizam i hotelijerstvo (240 ECTS) / master ekonomije (60 ECTS) – turizam i hotelijerstvo

Više informacija

Univerzitet Sinergija Bijeljina

Zajednički studijski program turizma i hotelijerstva Univerzitet Sinergija izvodi sa beogradskim Fakultetom za turistički i hotelijerski menadžment, te studenti stječu zajedničku diplomu. U Bijeljini je moguće studirati samo na prvom ciklusu.

Studijski programi: Turizam i hotelijerstvo

Ciklusi studija: Preddiplomski (240 ECTS) s modulima turizam, hotelijerstvo i gastronomija / zvanje: diplomirani ekonomista za turizam i hotelijerstvo

Više informacija

Ekonomski fakultet, Univezitet u Bihaću

Na Univerzitetu u Bihaću moguće je studirati turizam kao smjer na stručnom studiju prvog ciklusa.

Studijski programi: Poslovna ekonomija, smjer Menadžment i marketing u turizmu

Ciklusi studija: Preddiplomski (180 ECTS) / zvanje: bakalaureat/Bachelor poslovanja-ekonomist, smjer menadžment i marketing u turizmu

Više informacija

Fakultet za turizam i hotelijerstvo Banja Luka

Za sada, jedini specijalizirani fakultet za turizam u Bosni i Hercegovini djeluje unutar Univerziteta za poslovne studije u Banja Luci i uz studijski program turizma, također nudi programe hotelijerstva, gastronomije i restoraterstva. Nedostaju informacije o planu i programu magistarskih studija na web stranici.

Studijski programi: Turizam, Hotelijerstvo, Restoraterstvo, Gastronomija

Ciklus studija: Preddiplomski (180 ili 240 ECTS) / zvanje: diplomirani menadžer turizmadiplomirani menadžer hotelijerstvadiplomirani menadžer gastronomijediplomirani menadžer restoraterstva. Diplomski studij turizma (60 ECTS) / zvanje: master turizma. Diplomski studij hotelijerstva (60 ECTS), sa smjerovima: hotelijerstvo / zvanje: master hotelijerstva, restoraterstvo / zvanje: master restoraterstva, gastronomija / zvanje: master gastronomije.

Više informacija

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univezitet u Travniku

Na Univerzitetu u Travniku moguće je studirati turizam samo na prvom ciklusu. Iako je program Menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu označen kao 3+2, nema magistarskog plana i programa za turizam.

Studijski programi: Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Ciklusi studija: Preddiplomski (180 ECTS) / zvanje: bachelor menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu

Više informacija

Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje

Na trebinjskoj visokoj školi moguće je studirati turizam na prvom ciklusu i to na trogodišnjem i četvergodišnjem studiju. Na web stranicama se mogu pronaći samo šture informacije.

Studijski programi: Turizam i hotelijerstvo (180 ECTS), moduli Turizam i Hotelijerstvo / zvanje: diplomirani menadžer turizma ili hotelijerstva, Poslovna ekonomija turističke privrede (240 ECTS) / zvanje: diplomirani ekonomista turizma.

Ciklus studija: Prvi ciklus studija

Više informacija

Visoka škola za turizam i menadžment u Konjicu

Za razliku od ostalih visokoškolskih ustanova iz područja turizma, izvodi drugačije programe kao što su geoturizam ili komunikologija i turizam.

Studijski programi: Geoturizam (240 ECTS) / zvanje: bachelor menadžmenta u turizmu, Komunikologija i turizam (240 ECTS) / zvanje: bachelor komunikologije u turizmu, Menadžment u turizmu (180 ili 240 ECTS) / zvanje: bachelor menadžmenta u turizmu.

Ciklusi studija: Preddiplomski / prvi ciklus studija

Više informacija

Lonely Planet: Hercegovina na listi #BestinEurope za 2019.

Previous article

Konjic u lipnju dobiva muzej drvorezbarstva

Next article

You may also like