Događaji

Poziv: Vjerski turizam i teologija – Međunarodna znanstvena konferencija u Sarajevu

0

Znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem “Vjerski turizam i teologija” održati će se u Sarajevu, 25. i 26. septembra/rujna 2019. Organizator konferencije je Visoka škola za turizam i menadžment u Konjicu.

Shvaćen na moderan način, religijski turizam doživljava svoju ekspanziju, uklapa se u globalne turističke procese potaknute poticajima u materijalnoj i duhovnoj sferi, piše Turizam24.

Teme konferencije su sljedeće: Odnos teologije prema masovnim savremenim kretanjima; Turistička kretanja vjernika i uloga vjerskih organizacija; Teolozi i vjerski turizam; Sistemska regulacija vjerskog turizma; Vjerski objekti kao turističke atrakcije; Mediji i vjerski turizam.

Rok za podnošenje prijave i sažetaka je 5. juli/srpanj 2019. Autori će do 15. jula/srpnja 2019. primiti obavijest o prihvaćanju prijave i sažetka od Programskog odbora. Radni jezici znanstvene konferencije su BHS i engleski jezik.

Kako bi potaknuli nove smjernice u sagledavanju vjerskog turizma u savremenom društvu iz različitih perspektiva i pristupa, organizatori pozivaju zainteresirane da prijavite svoje sudjelovanje i radove u širokom rasponu tema, uključujući područja:

 • Teologija
 • Sociologija
 • Filozofija
 • Historija / Povijest umjetnosti
 • Arhitektura
 • Ekonomija
 • Psihologija
 • Politologija

Prijave (sa sažecima) treba poslati najkasnije do 5. jula/ srpnja 2019., uz prijavu sažetak (250-300 riječi), na email: konferencija.vstim@gmail.com

Napomena: odabrani tekstovi koji prođu recenzentski postupak biti će objavljeni u Zborniku radova sa konferencije. Važni datumi znanstvenog kolokvija:

 • 5. juli/srpanj 2019. – podnošenje prijava i sažetaka;
 • 15. juli/srpanj 2019. – obavijest o prihvaćanju teme i sažetka radova;
 • 5. septembar/ruajn 2019. – objava programa znanstvene konferencije;
 • 5. novembar/ studeni 2019.- dostavljanje konačne verzije rada.

Vlada FBiH nastavlja s podrškom inicijativi Via Dinarica

Previous article

Rekordna posjeta za vikend na Jahorini

Next article

You may also like